Zakat Fitrah bagi Pelajar : donasi.id

 

Halo semuanya, dalam artikel jurnal ini kita akan membahas tentang zakat fitrah bagi pelajar. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai usia baligh, baik itu dewasa maupun anak-anak. Namun, di sini kita akan fokus pada zakat fitrah bagi pelajar. Mari kita bahas lebih lanjut.

Apa itu Zakat Fitrah?

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa dan harta, serta membantu mereka yang membutuhkan dalam merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa.

Dalam Al-Qur’an, zakat fitrah juga disebut sebagai “zakatatu’l fitr” yang artinya “zakat yang sebanding dengan makanan pokok”. Berdasarkan hadis dari Sahih Bukhari, zakat fitrah dinyatakan sebagai sarana untuk membersihkan puasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata buruk serta makanan yang terlewat. Zakat ini juga berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial antara umat Muslim.

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah sejumlah makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan makanan pokok. Besar zakat fitrah ini ditentukan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang ada dalam satu rumah.

Berikut adalah panduan zakat fitrah bagi pelajar:

Jumlah Anggota Keluarga Besar Zakat Fitrah (kg/makanan) Besar Zakat Fitrah (uang)
1 orang 2.5 10.000
2 orang 5 20.000
3 orang 7.5 30.000
4 orang 10 40.000
5 orang 12.5 50.000

Mengapa Pelajar Perlu Membayar Zakat Fitrah?

Pelajar juga termasuk dalam kategori umat Muslim yang wajib membayar zakat fitrah. Meskipun mereka belum memiliki penghasilan tetap seperti pekerja dewasa, zakat fitrah tetap wajib dikeluarkan oleh pelajar agar dapat menjadi bagian dalam membantu mereka yang membutuhkan dan menjalankan kewajiban sebagai muslim.

Membayar zakat fitrah juga merupakan bagian dari pengajaran agama dan pembelajaran nilai-nilai kebaikan kepada pelajar. Dengan membayar zakat fitrah, pelajar dapat belajar tentang pengorbanan, kepedulian sosial, dan rasa syukur atas nikmat yang diterima.

Secara finansial, zakat fitrah yang dibayarkan oleh pelajar dapat digunakan untuk membeli makanan pokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang kurang mampu. Ini akan membantu menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan.

Bagaimana Cara Membayar Zakat Fitrah?

Untuk membayar zakat fitrah, pelajar dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Menentukan Jumlah Anggota Keluarga

Pertama-tama, pelajar perlu menentukan jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama mereka di satu rumah. Jumlah ini termasuk diri sendiri serta anggota keluarga lain yang tinggal bersama dan memiliki tanggungan hidup yang sama.

2. Menghitung Besar Zakat Fitrah

Setelah menentukan jumlah anggota keluarga, pelajar dapat menggunakan panduan zakat fitrah di atas untuk menghitung besarnya zakat fitrah yang perlu dibayarkan. Jika memungkinkan, pelajar dapat memilih untuk membayar dengan makanan pokok atau dengan jumlah uang yang setara.

3. Membayar Zakat Fitrah

Setelah mengetahui besarnya zakat fitrah yang perlu dibayarkan, pelajar dapat membayarnya melalui lembaga-lembaga zakat resmi, masjid, atau organisasi keagamaan terpercaya. Pelajar juga dapat meminta bantuan dari orang tua atau wali untuk membantu proses pembayaran ini.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Zakat Fitrah bagi Pelajar

1. Apakah pelajar wajib membayar zakat fitrah?

Ya, pelajar juga termasuk dalam kategori umat Muslim yang wajib membayar zakat fitrah. Ini adalah kewajiban sebagai seorang muslim untuk membersihkan jiwa dan harta serta membantu mereka yang membutuhkan.

2. Bagaimana cara menghitung zakat fitrah bagi pelajar?

Pelajar dapat menghitung zakat fitrah dengan menentukan jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama mereka di satu rumah, kemudian menggunakan panduan zakat fitrah untuk menghitung besarnya zakat yang perlu dibayarkan.

3. Kapan zakat fitrah harus dibayarkan?

Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan, menjelang akhir puasa.

4. Apa hukum tidak membayar zakat fitrah?

Tidak membayar zakat fitrah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, tidak membayar zakat fitrah akan berdampak pada keabsahan ibadah puasa dan dapat mengakibatkan dosa.

5. Apa yang terjadi jika zakat fitrah tidak dibayar?

Jika zakat fitrah tidak dibayar, maka puasa seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Selain itu, tidak membayar zakat fitrah juga dapat mengakibatkan dosa dan dapat menghambat keberkahan dalam hidup seseorang.

Sumber :